Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 322559verkeersbesluit of -mededelingTijdelijke verkeersmaatregel tijdens de Nationale Burendag, Pastoor Boelensstraat, 5384 GR Heesch.

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor het afsluiten van de Pastoor Boelensstraat in Heesch op 26 september 2021 vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur of zoveel langer of korter als nodig blijkt, voor alle verkeer behalve voetgangers.

Het besluit is verzonden op: 16 september 2021

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Bezwaar: Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren: In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 22 september 2021