Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 322361omgevingsvergunningKennisgeving sloopmelding Oostelijke kanaalweg te Elsloo (S2021-100\0971181049)

Kennisgeving melding:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein stellen u in kennis van de sloopmelding geregistreerd onder nummer S2021-100\0971181049 voor het illegaal dumpen van asbesthoudende materialen gelegen aan Oostelijke kanaalweg te Elsloo. De kennisgeving houdt in dat de ingediende sloopmelding voldoet aan de vastgestelde regels.

 

Rechtsbescherming:

Voorgenoemde melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van een zienswijze, bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk. De melding kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein.

Voor nadere informatie kun tu een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.