Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 322273overige overheidsinformatieGemeente Brummen - Forumvergadering op donderdag 30 september 2021

 

FORUM RUIMTE van de gemeente Brummen op donderdag 30 september om 20:00 uur via Teams

 

Agenda

 

 • 1.

  Opening

 • 2.

  Vaststelling agenda en mededelingen

 • 3.

  Algemeen spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan

 • 4.

  Vragenronde

 • 5.

  Lijst ingekomen en te verzenden stukken

  Raadsvoorstellen

 • 6.

  Reglement van orde gemeenteraad Brummen 2021

 • 7.

  Omgevingsvisie fase 1

 • 8.

  Raadsbesluiten Omgevingswet

 • 9.

  Grondstoffenplan 2021-2025

 • 10.

  Woningontwikkeling en grenscorrectie

 • 11.

  Sluiting