Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2021, 322112omgevingsvergunningVerdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Woudsend, Vosseleane 0 het realiseren van een bedrijfspand

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

 

Woudsend, Vosseleane 0 OV20210742 het realiseren van een bedrijfspand (17-06-2021)

 

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.