Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 322107omgevingsvergunningVerlening omgevingsvergunning carport Vanenburgerhout 20, 3845EJ Harderwijk

De gemeente heeft op 16 september 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000876 voor een carport op locatie Vanenburgerhout 20, 3845EJ Harderwijk. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Inzage

Indien u een besluit wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier opwww.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf - Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt uw bezwaar richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Harderwijk, per adres naar Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890AA Zeewolde. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 17 september 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website www.harderwijk.nl of telefoonnummer 0341-411911

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift maakt het besluit niet ongedaan. Het besluit wordt dus op het gebruikelijke tijdstip van kracht. Wilt u toch uitstel van dat tijdstip, dan moet u hiervooreen apart schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030,6800 EM Arnhem. Op de website www.rechtspraak.nl leest u hierover meer.