Gemeenteblad van Hengelo

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HengeloGemeenteblad 2021, 322089omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Patrijsstraat 17 in Hengelo

De gemeente heeft op 8 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer O-2021-0322 voor een omgevingsvergunning op locatie Patrijsstraat 17 in Hengelo te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.