Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 32196Beschikkingen | aanvraag



Bangert 14A VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Bangert 14A, bouwen van vervangende nieuwbouw woonhuis

Verzonden 29 januari 2021