Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 321924omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van zonnepanelen , Engestraat 25 7411LC Deventer, [DVT00E09339] 

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z2021-00010857

Ingekomen: 09-09-2021

Locatie: Engestraat 25 7411LC Deventer, [DVT00E09339] 

Projectomschrijving: het plaatsen van zonnepanelen

Burgemeester en wethouders van Deventer maken bekend dat zij bovengenoemde aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Voor meer informatie over deze aanvraag kunnen belanghebbenden zich wenden tot Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg www.deventer.nl/contact. Telefonisch kan informatie worden gevraagd via nummer 14 0570. Wij verzoeken u het vermelde zaaknummer bij de hand te houden. In een later stadium kan eventueel een zienswijze of bezwaar-/beroepschrift worden ingediend.