Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 321863omgevingsvergunningKennisgeving melding mobiele puinbreker Mauritsweg 128 te Stein (S2021-099\0971180702)

Kennisgeving melding:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein stellen u in kennis van de melding mobiele puinbreker geregistreerd onder nummer S2021-099\0971180702 voor Melding mobiele puinbreker gelegen aan Mauritsweg 128 te Stein. De kennisgeving houdt in dat de ingediende melding mobiele puinbreker voldoet aan de vastgestelde regels.

De duur van het gebruik van de mobiele puinbreker bedraagt 10 werkdagen in de periode vanaf 11.10.2021 tot uiterlijk 31.12.2021. Het bewerken van het bouw- en sloopafval mag uitsluitend gedurende de dag tussen de tijdsperiode vanaf 7:00 uur tot 19:00 uur plaats vinden. Gedurende zaterdagen, zondagen en feestdagen mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Rechtsbescherming:

Voorgenoemde melding is geen besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Het indienen van een zienswijze, bezwaar en beroep daartegen is dan ook niet mogelijk. De melding kan wel worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein.

Voor nadere informatie kun tu een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.