Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2021, 321821evenementenvergunningGemeente Twenterand - verleende evenementenvergunning, organiseren van de Startzondag 26-09-2021

Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend.

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur.

Dat kan gedurende 6 weken na de verzending aan de aanvrager.

Het betreft:

Waar: Op en rondom de Brink in Den Ham

Wat: Organiseren van de Startzondag 

Wanneer: op 26-09-2021 van 14:00 tot uiterlijk 20:00 uur

Verzonden: 20-9-2021 / zaaknummer 1700ESUITE330082021

Bezwaar

Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die heroverweging kan ertoe leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep open bij de bestuursrechter.

Voorlopige voorziening

Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Voor de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Manitobaplein 1, 7671 GS Vriezenveen / Postbus 67, 761 GS Twenterand.

Telefoon: 0546 840 840 Fax: 0546 840 841 E- mail: info@Twenterand.nl