Gemeenteblad van Kerkrade

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KerkradeGemeenteblad 2021, 321598omgevingsvergunningIntrekken aanvraag omgevingsvergunning

Het college maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvragen zijn ingetrokken op verzoek van de aanvrager:

  • 1.

    Het wijzigen van een kozijn op de locatie Laurastraat 6, 6471 JL

Alle stukken kunnen met ingang van de dag na de datum van deze publicatie na telefonische afspraak worden ingezien bij de vakbalie Bouwen, Wonen, Leefomgeving in het Stadskantoor, Markt 33, alhier.

Tegen de intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaarschrift worden ingediend.

Kerkrade, 22 september 2021