Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 321552omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000909, Beukenlaan 62, 1613TH Grootebroek

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Beukenlaan 62, 1613TH Grootebroek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Beukenlaan 62, 1613TH Grootebroek

Voor: het plaatsen van een veranda

Datum besluit: 16 september 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.