Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 321042omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo (O2021-166\0971180734)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-166\0971180734, ingekomen op 6 september 2021 voor het kappen van twee eikenbomen gelegen aan Past Tissenstraat 14 6181 HV te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Kappen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.