Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 321020omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Markt 34, 6161GJ Geleen

Betreft:wijzigen van het gebruik van voormalige horecapanden

Locatie:Markt 34 t/m 38, 6161GJ Geleen.

Kenmerk:2021-009027 Z/21/030109.

Besluit datum:15 september 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.