Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 320889omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een aluminium kozijn en een luifel en het verbreden van de uitrit, Londenstraat 16, 7418EE Deventer

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2021-00009084

Verzenddatum besluit: 15-09-2021

Locatie: Londenstraat 16, 7418EE Deventer

Projectomschrijving: het plaatsen van een aluminium kozijn en een luifel en het verbreden van de uitrit

Het besluit met bijlagen ligt 6 weken ter inzage bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. Voor openingstijden raadpleeg 'bezoeklocaties' op www.deventer.nl/contact. Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of via www.deventer.nl/bezwaarmaken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U stuurt dit aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. U heeft hiervoor 6 weken de tijd na de dag van verzending.