Gemeenteblad van Alphen aan den Rijn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Alphen aan den RijnGemeenteblad 2021, 320803omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag APV Ontheffing Spoortraject Leiden - Worden - Gouda t.h.v Alphen aan den Rijn

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 27 juli 2021 een aanvraag voor een APV Ontheffing ontvangen. Dit betreft een aanvraag ontheffing geluid van 22-10-2021 t/m 25-10-2021voor werkzaamheden op het station Alphen aan den Rijn. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2021218665. De aanvraag betreft het vernieuwen van een wissel en het aanpassen van het perron.

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens de gemeente Alphen aan den Rijn een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.

U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.