Gemeenteblad van Tubbergen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenGemeenteblad 2021, 320470andere vergunningGemeente Tubbergen - Ingekomen aanvraag, Manderveen, weiland nabij Manderveenseweg 44: Jaba Manderveen

Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen.

De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis.

Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.

Ingekomen is onder meer een aanvraag met betrekking tot:

Waar: Manderveen, weiland nabij Manderveenseweg 44 

Wat: Jaba Manderveen

Wanneer: 25 september 2021

Zienswijzen en bedenkingen

Inspraak is mogelijk en zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen besluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl