Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2021, 320335omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Bûtenpôle nabij 16 en 17 in Berltsum

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke hebben een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-20210381 voor een omgevingsvergunning op locatie Bûtenpôle nabij 16 en 17 in Berltsum. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het slopen van gemaal Hoarslân en het bouwen van een gemaal op een nieuwe locatie. Het besluit is verzonden op 14 september 2021.

Heeft u vragen?

Voor informatie of het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Bezwaar maken?

Indien u belanghebbende bent op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • het besluit waar u het niet mee eens bent;

  • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

  • uw handtekening.

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen