Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 320322omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op het perceel Langeweer 21, 1619DR Andijk

De gemeente heeft op 15 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000207 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van de woning op locatie Langeweer 21, 1619DR Andijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.