Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 320308omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op het perceel Dorpsstraat 49, 1688CB Nibbixwoud

De gemeente heeft op 2 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000066 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport op locatie Dorpsstraat 49, 1688CB Nibbixwoud te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.