Gemeenteblad van Bergeijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkGemeenteblad 2021, 320230omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn, Spaanrijt in Bergeijk, bouwen van een twee onder een kap woning

Voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning is de beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengd:

Nr.: BER-2021-1025

Omschrijving: Spaanrijt in Bergeijk, bouwen van een twee onder een kap woning

Procedure

De hierboven genoemde kennisgeving(en) van verlengen beslistermijn is/zijn uitsluitend bedoeld ter kennisneming voor belanghebbende(n). Er kan geen bezwaar worden ingediend.