Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2021, 320103omgevingsvergunningBinnengekomen aanvraag omgevingsvergunning: Gouden Regenstraat 34 in Lutten, het realiseren van een kapsalon aan huis

 

Details

 • -

  Locatie: Gouden Regenstraat 34 in Lutten

 • -

  Zaaktype: Omgevingsvergunning

 • -

  Omschrijving: het realiseren van een kapsalon aan huis

 • -

  OLO-nummer: 6371745

 • -

  Zaaknummer: V2021-1098-01

 • -

  Ontvangstdatum: 14 september 2021

 • -

  Publicatiedatum: 22 september 2021

 

Inzage

Vanwege het coronavirus en de door het kabinet getroffen maatregelen, wijzigt de manier waarop u binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen, ter inzage legging aanvraag omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en het archief kunt inzien.

Deze stukken kunt u in het gemeentehuis inzien:

 • -

  alleen op basis van een afspraak;

 • -

  deze afspraak kunt u telefonisch maken met de Publieksdienst, "14 0523";

 • -

  om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, zal bij het inzien van de stukken geen medewerker van de gemeente aanwezig zijn;

 • -

  als u vragen hebt, kunt u deze telefonisch stellen via "14 0523";

 • -

  wilt u een zienswijze, bezwaar of beroep indienen, dan kunt u deze zoals in de publicatie is aangegeven indienen.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van de indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt een ontwerpbesluit opgesteld en ter inzage gelegd. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter inzage legging wordt in deze uitgave kennis gegeven. Het ontwerpbesluit en de ter inzage legging worden in deze uitgave bekend gemaakt.