Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 319933omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor bouw garage, Dr. Schaepmanstraat 31, 6162XL Geleen

Locatie: Dr. Schaepmanstraat 31, 6162XL Geleen

Ontvangstdatum: 31 augustus 2021

Kenmerk: 2021-016111 Z/21/045403

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.