Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 319643andere vergunningVerleende ontheffing geluidhinder Bouwbesluit 2012 Koperwiekplein 17, Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende ontheffing verleend:

 

Locatie: Koperwiekplein 17, Enkhuizen

Voor: het uitvoeren van werkzaamheden op 13-9-2021 vanaf 12:00 uur tot 23:00 uur, 14-9-2021 en 15-9-2021 van 7:00 uur tot 22:00 uur. 16-9-2021 t/m 28-9-2021 van 19:00 uur t/m 22:00 uur excl. weekenden

Datum verzonden: 8 september 2021

 

Bezwaarmogelijkheid college

Als u belanghebbende bent en u bent het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Dit moet u doen binnen zes weken na de verzenddatum.

In het bezwaarschrift moet u in elk geval vermelden:

 

 • 1.

  uw naam, adres

 • 2.

  de datum

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 4.

  de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit

 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

 

Wij verzoeken u voorts uw telefoonnummer en – indien van toepassing – uw emailadres te vermelden. Wij kunnen dan na ontvangst van uw bezwaarschrift snel contact met u opnemen.

 

Het besluit blijft van kracht, ook als daartegen bezwaar is gemaakt. Wilt u dat het besluit wordt geschorst of dat de rechter een voorlopige voorziening treft, dan kunt u daartoe een verzoek doen aan de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Zo’n verzoek kunt u alleen doen als u bezwaar heeft gemaakt. Aan de rechtbank moet u een griffierecht betalen. Voor de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over het besluit 

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte van de gemeente Enkhuizen, telefoonnummer 0228 – 360 100.