Gemeenteblad van Staphorst

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StaphorstGemeenteblad 2021, 319642omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het realiseren van een inrit , Gemeenteweg 37a 7951CC Staphorst, [SHT02AG00739] Staphorst AG 739

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z/STH21/013663

Verzenddatum besluit: 10-09-2021

Locatie: Gemeenteweg 37a 7951CC Staphorst, [SHT02AG00739] Staphorst AG 739

Projectomschrijving: het realiseren van een inrit

 

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

De afgegeven omgevingsvergunning is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak).