Gemeenteblad van Deurne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneGemeenteblad 2021, 319309omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Eikenlaan 33 te Liessel

Op 8 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van een plan voor het realiseren van een inrit met benodigde erfverharding op de locatie Eikenlaan 33 te Liessel. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2021-1295. De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

De aanvraag en de belangrijkste bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken geven een beeld van de aanvraag. Als u alle stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen via het hieronder genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@deurne.nl of telefoonnummer (0493) 387711.