Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 319267andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - bevestigen van een rail aan de buitenmuur met daaraan een inklapbaar stoeltje - Bosstraat 48, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvan­gen:

  • 4.

    het bevestigen van een rail aan de buitenmuur met daaraan een inklapbaar stoeltje op het perceel Bosstraat 48 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 7356 (ontvangen 06-09-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.