Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 319266andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - voegen van de gevels - Harles 3, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvan­gen:

  • het voegen van de gevels op het perceel Harles 3 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 866 (ontvangen 01-09-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.