Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 319262andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van een mantelzorgwoning naar een zelfstandige wooneenheid - Tentstraat 34a, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvan­gen:

  • 2.

    het wijzigen van een mantelzorgwoning naar een zelfstandige wooneenheid op het perceel Tentstraat 34a te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 781 (ontvangen 01-09-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.