Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 319255andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - omvormen van een rijksmonument tot 23 studentenwoningen - Koperstraat 4s 1, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend, dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ontvan­gen:

  • .1

    het omvormen van een rijksmonument tot 23 studentenwoningen op het perceel Koperstraat 4s 1 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10425 (ontvangen 31-08-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.