Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 319245andere vergunningGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - verbouwen/restaureren van een woning en twee recreatiewoningen - Groenenweg 1, Vijlen

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

  • -

    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen/restaureren van een woning en twee recreatiewoningen op het perceel Groenenweg 1 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 900 met de activiteiten:

    -Bouwen

(besluit 07-09-2021, verzonden 08-09-2021).

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing kunt u contact opnemen met afdeling Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Richt uw brief aan het college van B&W. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan (hieronder is inbegrepen een schorsing). Richt deze aan: Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank.

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568 of per mail via info@vaals.nl.