Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 318973omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag beschikking voor het verbouwen appartementencomplex Meerzicht in Scharwoude op het perceel T.van der Meerstraat 55, 1634 EE Scharwoude

De gemeente heeft op 14 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000746 voor een aanvraag beschikking voor verbouwen appartementencomplex Meerzicht in Scharwoude op locatie T.van der Meerstraat 55, 1634 EE Scharwoude te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.