Gemeenteblad van Tubbergen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TubbergenGemeenteblad 2021, 318603andere vergunningGemeente Tubbergen - aanvraag omgevingsvergunning - Mander, Uelserweg sectie C nr. 3155:  kappen twee eiken

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure.

Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist.

Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven.

Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen.

Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:

Waar: Mander, Uelserweg sectie C nr. 3155

Project: het kappen van twee eiken

Ingekomen: 14-09-2021

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl