Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 318495omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000970, Noorderuitweg 8, 1608EB Wijdenes

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Noorderuitweg 8, 1608EB Wijdenes

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Noorderuitweg 8, 1608EB Wijdenes

Voor: uitbreiden van de bestaande berging

Datum besluit: 14 september 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.