Gemeente Medemblik, Verleende ontheffing hogere gevelbelasting, N239 ter hoogte van kilometerring 20.7 en 21.5 , week 37

Voor het uitnemen van het bestaande asfalt door frezen van 13 september 2021 20.00 tot en met 16 september 05.00 uur. De ontheffing geldt voor de nabijgelegen geluidsgevoelige objecten (zoals woningen).

met verzenddatum 09-09-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld). In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.

 

 

Naar boven