Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 318414ander besluit van algemene strekkingGemeente Medemblik, Verleende ontheffing voor hogere gevelbelasting, N241 ter hoogte van kilometerring 10.0 en 22.3 , week 37

Voor het geluid van het elektrisch materieel voor het kappen van houtopstanden. De ontheffing geldt in de periode tussen medio oktober 2021 en medio februari 2022, voor de duur van max 5 dagen van 19:00 tot 07:00 uur. De ontheffing geldt voor de nabijgelegen geluidsgevoelige objecten (zoals woningen).

met verzenddatum 08-09-2021

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld). In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar.