Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2021, 31837Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Magnoliaerf 22 in Hoef en Haag

Op 29 januari 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Magnoliaerf 22 in Hoef en Haag. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-0044. De aanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning.

Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via omgevingsloket@vijfheerenlanden.nl of telefoonnummer 088-599 7053.

Tegen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dit is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.