Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2021, 318247omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag dakkapel Dr. Nolenslaan 36, Dr. Nolenslaan 36, 6136GN Sittard

Locatie: Dr. Nolenslaan 36, 6136GN Sittard

Ontvangstdatum: 18 augustus 2021

Kenmerk: 2021-015029 2021-015029/ Z/21/041361

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.