Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel Binnenkruier 11 in Medemblik (kavel 25 DEK terrein)

De gemeente heeft op 14 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000526 voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op locatie Binnenkruier 11 in Medemblik (kavel 25 DEK terrein) te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslistermijn is 2 november 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Naar boven