Gemeenteblad van Maasdriel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielGemeenteblad 2021, 318176omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning: Hoenzadriel, Hoenzadrielsedijk perceel MD L 01 S 57

Voor het onderstaande adres is een omgevingsvergunning aangevraagd:

Hoenzadrielsedijk perceel MD L 01 S 57, Hoenzadriel

De wettelijke beslistermijn van deze aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken. De nieuwe uiterste beslistermijn is 15 oktober 2021. Het betreft het leggen van een kabel.

Tegen dit besluit is geen bezwaar mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst Rivierenland in Tiel via 0344 579314.