Gemeenteblad van Echt-Susteren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenGemeenteblad 2021, 318070andere vergunningGemeente Echt-Susteren - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van extra in- en uitrit - Maasbrachterweg 9, Echt

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Echt

Maasbrachterweg 9, voor het realiseren van een extra in- en uitrit, datum ontvangst 3 september 2021

Echt-Susteren, 16 september 2021