Magistratenlaan 54 (Tribute Hotel) 's-Hertogenbosch, het bouwen van een uitpandige berging, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Magistratenlaan 54 (Tribute Hotel)

Omschrijving: het bouwen van een uitpandige berging

Aangevraagde activiteiten: Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo), Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c )

Kenmerknummer: WB00056402

Uiterste beslisdatum: 11 maart 2021

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven