Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 317984omgevingsvergunningGemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Gelderseweg 99, het splitsen van de woning

Wij hebben op 14 september 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het splitsen van de woning, activiteit *1 op de locatie Gelderseweg 99. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0001454.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 22 september 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken