Gemeenteblad van Meierijstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MeierijstadGemeenteblad 2021, 317900omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kraanmeer 15 te Erp

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad hebben op 14 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer OV-2021-0618 voor een omgevingsvergunning op locatie Kraanmeer 15 te Erp te verlengen voor een periode van 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouwen

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor meer informatie over de procedure en voor het inzien van de aanvraag en de bijbehorende stukken kunt u contact opnemen met het werkatelier Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) via telefoonnummer 14 0413. Op verzoek kunt u een afschrift van de stukken verkrijgen, waarvoor mogelijk leges in rekening gebracht worden op basis van onze legesverordening. Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken, dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde omgevingsvergunning.