Gemeenteblad van Stadskanaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
StadskanaalGemeenteblad 2021, 317226omgevingsvergunningZ-21-090568 - Gemeente Stadskanaal - Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure), kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 2638  plaatselijk bekend Glasblazer in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:

- kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie W, nummer 2638 plaatselijk bekend Glasblazer in Stadskanaal, het bouwen van een nieuwe bedrijfsruimte, verlengd tot en met 13 november 2021.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.