Gemeenteblad van Deurne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeurneGemeenteblad 2021, 316996omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Derpsestraat ongenummerd (kadastraal bekend L 6478)

Op 9 september 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 4 bomen op de locatie Derpsestraat ongenummerd (kadastraal bekend L 6478). De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2021-1296. De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • Kap

Inzage

De aanvraag en de belangrijkste bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken geven een beeld van de aanvraag. Als u alle stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen via het hieronder genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@deurne.nl of telefoonnummer (0493) 387711.