Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 31699Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Retselseweg 6, 5473 HC te Heeswijk-Dinther

Datum ontvangst: 28-01-2021

 

Het verstevigen van de verdiepingsvloer van een winkel/showroomgedeelte

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 3 februari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze