Gemeenteblad van Someren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenGemeenteblad 2021, 316920omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Roggemaat ongen. (Groote Hoeven kavel 43) te Someren

 

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.9 resp. 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend dat de beslistermijn van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor:

 

Roggemaat ongen . (Groote Hoeven kavel 43) te Someren, inzake het plaatsen van een tijdelijke woonunit

 

is verlengd met ten hoogste zes weken (verzenddatum besluit: 13-09-2021).

 

Tegen verlengingen van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is geen bezwaar of beroep mogelijk.