Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 316487omgevingsvergunningKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op het perceel Kadijkweg 14, 1619PH Andijk

De gemeente heeft op 13 september 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 2021-000469 voor een omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op locatie Kadijkweg 14, 1619PH Andijk te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken. De uiterste beslistermijn is 26 oktober 2021. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.