Gemeenteblad van Sluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisGemeenteblad 2021, 316204omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Stampershoekweg Oostburg

Burgemeester en wethouders van Sluis maken bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend voor:

  • Stampershoekweg te Oostburg voor het aanleggen van elektra-kabels (OV-2021265).

U kunt geen bezwaar maken tegen een lopende aanvraag om omgevingsvergunning. Het maken van bezwaar is pas mogelijk na verlening van de vergunning. De verleende omgevingsvergunning wordt eveneens gepubliceerd.

Oostburg, 15 september 2021